Too many requests ANTRACYT | West Trade
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Čeština
  • Русский

ANTRACYT

 Frakcja [mm] Popiół [%] max Woda [%] max Siarka [%] max Części lotne [%] max Kaloryczność [kJ/kg] min
70-100 7 6 1 3,5 26.900
<70 – 5%
25 – 70  7 6 1 3,5 26.900
<25 – 5% 9 6 1 3,5
13–25 10 7 1 3,5 26.900
<13 – 5%
6 – 13 9 8 1 3,5 26.900
<6 – 5% 12 8 1 3,5
0 – 6 14 9 1 3,5 26.900
Specjalnie dla Państwa jesteśmy w stanie przygotować każdą frakcję towaru. 
Prosimy o przesłanie konkretnego zapytania ofertowego.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.