Too many requests Odlewniczy | West Trade
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Čeština
  • Русский

Odlewniczy

KOKSOWNIA ZABRZE
Typ Ziarno M40 M10 V daf Wrt Ad Nadziarno Podziarno Sdt Pd Qir
min. max. max. max. max. max. max. max. max.
  mm % % % % % % % % % KJ / kg
KOKS ODLEWNICZY
koks odlewniczy 60-100 75 6 1 4,5 10,5 5 15 0,6 0,06 28.000
                       
KOKSOWNIA BYTOM
Typ Ziarno M40 M10 V daf Wrt Ad Nadziarno Podziarno Sdt Pd Qir
min. max. max. max. max. max. max. max. max.
  mm % % % % % % % % % KJ / kg
KOKS ODLEWNICZY
koks odlewniczy > 80 85 7,5 1 3 10,5 - 15 0,6 0,05 28.500
                       
          KOKSOWNIA WAŁBRZYCH „VIKTORIA”    
Typ Ziarno M40  M30 M10  Vdaf W rt  A Podziarno Sd P Qir
    min. min. max. max. max. max max. max. max.  
  mm % % % % % % % % % KJ / kg
          KOKS ODLEWNICZY        
Kesy >80 85 M80 8 1,3 2 10,5 15 0,8 0,04 28.950
72
Kęsy >100 85 - 10 1,2 1,5 10,5 10 0,8 0,04 29.140

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.